OREN OSCHIMITSU z Wólki X ZOKA od Janusów 2014

1. DAI
2. DOKURITSU
3. DOI
4. DAICHI
5. DAKI

WALHALIA OD JANUSÓW X BUDA 2014

1. CHIKA
2. CHIKAKO
3. CHIHARU
4. CHISAKI
5. CHIZURU
6. CHIISAI
7. CHIAKI
8. CHIAKO

AI-SHO X BUDA 2012

1. BUNJIRO-HAIKO
2. BRAHMA
3. BENGIS KAHN
4. BAKIN
5. BAKUSUI
6. BANZAI
7. BAIKO
8. BENIKO
9. BACHI

G-HARU STONEWELL X NEKO OD JANUSÓW 2012

1. AKARI
2. AMAI
3. ANSHIN
4. ANTEN
5. AKOKO
6. AYA

WALHALIA OD JANUSÓW X YUME NO MEIGETSU 2012

1ZAISAN
2ZIMOKU
3ZINAN
4ZEN
5ZETTAI
6ZUTTO
7ZEHI
8ZENKOKU
9ZOKA

Taima od Janusów x Isan od Janusów 2011

1 Yamato
2Yumei
3Yuki
4Yubi
5Yoshi
6Yukai
7Yume
8Yumi
9Yoko
10Yome

AI-SHO X RAIDON OD JANUSÓW 2010

1 Waka
2 Wataru
3 W.Itooschi
4 Waki
5 Wakaru
6 Wakato
7 Washi
8 Warau
9 Wakimi
10 Wakiko
11 Waka
12 Walhalia

ROKA OD JANUSÓW X BUDA 2010

1 Unmei
2 Utamaro
3 Umeko
4 Umiko
5 Utsunomija
6 Umai
7 Usami
8 Umi
9 Uchiko

AI-SHO X BUDA 2009

1 Taiko
2 Tomodachi REPRODUKTOR
3 Taki
4 Tsuki
5 Tora
6 Tamira
7 Takara
8 Tori
9 Tera
10 Taima
11 Tandoku
12 Toshi

TATSUMI X BOSSY 2008

1 SUMIKO
2 SORANO
3 SHIZUKO
4 SOCHIKO
5 SORA
6 SAYURI
7 SAKURA
8 SAKIKO
9 SHINJU

MANGA OD JANUSÓW X BOSSY 2008

1 RAIDON REPRODUKTOR
2 RENSHU
3 RONIN
4 REKISHI
5 RYOKO
6 RYUKO
7 RAI
8 RINI
9 REI
10 ROKA
11 REIGAI
12 RAITA
13 REN’AI
14 REN

TATSUMI X ISAN OD JANUSÓW 2007

1 OSAMU
2 ONIISAN
3 OKIMI
4 ONESAN
5 OSEKI
6 ORIGAMI
7 OKASHII
8 OKIKU
9 OKORI

TATSUMI X MICKEY2 2006

1 Ch. Pl. Natsukashii
REPRODUKTOR
2 Naka
3 Ch. Pl. Ch. Md Neko
REPRODUKTOR
4 Nobu
5 NORI
6 NAMI
7 NAOMI
8 NAMIDA
9 NIWA

NEA x VOLCAN 2006

1 Mugi
2 Mon – Homer
3 Ch. Pl. Mora
4 Michi
5 Mago REPRODUKTOR
6 MANGA

TATSUMI X FART 2005

1 Kita
2 Kyoshi – Bushi
3 KUMA
4 KYODAI
5 KANCHO-Tantor
6 KOBO
7 KUMIKO
8 KAWAI
9 KIRI

TATSUMI X CHOKU 2004

1 Joou
2 Januma
3 Jani-cho
4 Jitsu – Benek
5 Jinsei
6 Juro
7 Jaban
8 Jikken
9 Jamochi
10 Jijii
11 Jobo-cho – Jogo

NEA x SENDAI 2004

1 J.Ch.PL., Ch.Fr. I. Ch, Isan
REPRODUKTOR
2 Ch.Pl. Ido
REPRODUKTOR
3 Ishi
4 Itazura ze swoim Panem :)
5 Gucio
6 Iro
7 Iwa – fotki z wystaw w Moskwie
8 Ikka – Toshi
9 Isha – roczna sunia
10 Ibiki

NEA x MANDŻARO 2003

1 Hektor (8 miesięcy)
2 HOSEKI-Emma – nic dodać nic ująć
3 HOSHI
4 HIGASHI
5 HIKARI
6 HANA
7 HOKORI